Innkalling Ekstra Ordinært Årsmøte

Innkalling til
ekstraordinært årsmøte
Ljøsheim og omegn vel

Dato: 28 Mars 2018, Kl: 16.00
Sted: Hygga Fjellkro

Saker:
1. Godkjennelse av innkalling
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
5. Valg av nytt styre

Ta meg kulepenn.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta.
VELKOMMEN.

Mvh
Styret i LOV

Legg igjen en kommentar