Innføring av serviceavgift

Fredag 2. juni ble LOV innkalt til et møte sammen med de andre velforeningene der vi ble orientert om innføring av serviceavgift. Serviceavgift blir innført for alle hytter og leiligheter i hytteområdene til Brøttum Almenning, … Les mer…