Endring av «Nesrunden»

Skiløypa som går nedenfor hyttefeltet i Nesbyen kalles «Nesrunden».  Vi har hatt noen utfordringer med deler av traseen. I høst har grunneier, som i dette tilfelle er Nes Almenning, gjort en flott jobb og lagt … Les mer…