Kunngjøring

Det var vært en del uro den siste tiden, spesielt fra noen av medlemmene. Det har vært mye korrespondanse både per mail og telefoner til styret og på fb angående Årsmøtet som ble gjennomført den … Les mer…