Årsmøtedokumenter LOV 26.02.2022

Dokumentene til årsmøtet i LOV 26.02.2022 ligger lagret under «Dokumenter» på hjemmesiden. Valgkomiteen legger frem sin innstilling på årsmøtet. Vi oppfordrer til at hver enkelt printer ut dokumentene selv. Velkommen !

Dagsorden for årsmøte i LOV 26.02.2022

Hygga den 26.02.2022 kl. 16.00 Velkommen v/styreleder Konstituering:– Godkjenning av innkalling og saksliste– Valg av møteleder– Valg referent– Valg av en representant til å underskrive protokoll sammen med referent– Opptelling av antall fremmøtte og antall … Les mer…