Endring av «Nesrunden»

Skiløypa som går nedenfor hyttefeltet i Nesbyen kalles «Nesrunden».  Vi har hatt noen utfordringer med deler av traseen.

I høst har grunneier, som i dette tilfelle er Nes Almenning, gjort en flott jobb og lagt om løypa slik at den  kobles direkte mot løypa som kommer opp fra Moste. Det gir oss en bedre skiløype enn tidligere og en løype som også egner seg som en «uværsløype. Vi får nå en enda enklere forbindelse mellom Hygga og Moste/Sjusjøen, og for hytteeierne i området er dette selvsagt en fin tilførselsløype.

Første året må vi imidlertid være forberedt på at det trengs en del snø for å dekke stubber og kvist, men tanken er at løypa skal være med i det ordinære kjøreopplegget fra jul og utover.

7 kommentarer om “Endring av «Nesrunden»”

 1. Hei
  I dag er nok jeg Ljøsheims gladeste jente?
  Er veldig fornøyd med at skiløypa i Skogveien fortsatt kjøres. Setter stor pris på at løypemaskinen rygget seg inn til Skogveien for å få med seg flere skiløpere fra denne siden, og mange var det på ski fra Skogveien i dag. Bra jobba!
  Stor takk fra Skogveien 170.

  Svar
 2. Hei.
  Gleden ble kortvarig, det kjøres ikke løyper til Skogveien lenger?
  Dette er kjempetrist! I helgen har jeg gått ut på hovedveien for å kunne komme meg på løypenettet, og det var i seg selv ekstremsport, en bil sneia rompa på meg på glatta. Dette kan bli katastrofalt når barna må gå samme veien.
  Ris til velet og almenningen?

  Svar
 3. Hei
  Stor nedtur for «bæss», barnebarna synes ikke det er noe morsomt å være med «bæss» på hytta lenger etter at det fine løypesporet bort til Skogveien ikke kjøres lenger.
  Etter mitt syn burde det, som et minimum, kjøres fram til der løypa tidligere krysset Skogveien. Dette er et naturlig knutepunkt som svært mange benytter som starten på sin skitur.
  Dette ville gi økt sikkerhet og bedre tilgjengelighet for svært mange hytteeiere. Det som skjer nå er at mange og særlig foreldre med barnepulk, benytter veien og det er ikke spesielt sikkert.
  Traff mange i helga som var misfornøyd og indignert over at det skal være slik.
  Så min oppfordring, start kjøring fram til kryssing Skogveien…….,snarest!

  Svar
 4. Hei
  Få skiløypa på plass igjen, dette er uhørt!!
  Er LOV på vår side, eller er dere kun til for allmenningene?
  Nå har jeg vært med på div dugnader for velet, men når vi trenger hjelp så hører vi ingenting.
  Er det sånn det skal være vil jeg melde meg ut av velet. Føler jeg kun er bra nok som medlem når jeg stiller til dugnad.
  Hvorfor er det ingen svar fra velet på tilbakemeldinger på denne siden?
  Frustrert hilsen Thomas i Skogveien.

  Svar
 5. Helt enig i dette, vi har skuffede barn som IKKE vil bli med på ski lenger da vi må gå omtrent en km via hovedvegen for å komme til skiløypa.
  Jeg har sendt flere henvendelser samt purringer til veltet pr e-post, men ikke fått noe svar tilbake.
  Dette virker å være en svært arrogant holdning, vi blir rett og slett forbannet over å ikke motta noe svar på dette!

  Svar
 6. Viser til følgende orienteringer om denne saken:

  * Det ble i høst orientert på Websiden til LOV
  * Det er orientert i siste nr av Ljøsheimnytt
  * Det er svart telefonisk på diverse henvendelser
  * Det er svart på diverse mailer
  * Det er avholdt møte med representanter fra Skogveien
  * Det er gitt skriftlig tilbakemelding fra Tore Lien Bjørnstad til representantene fra Skogveien
  * Det ble orientert på årsmøtet i LOV om saken
  * Det er svart på henvendelse fra Ringsaker Blad som har omtalt saken

  I tillegg vet vi at Tore Lien Bjørnstad i Nes Almenning har svart på diverse henvendelser

  Vi mener derfor det er gitt rimelig tilbakemelding på denne saken

  Bjørn Dybvig

  Svar
 7. * Sansynligheten for at hytteeiere er inne på websiden til LOV om høsten mht event. endringer av skiløyper er vel ikke særlig stor?
  * Ja, det er orientert i siste nr av LJøsheimnytt, i etterkant av at endringer er vedtatt-/utført.
  * De telefoniske svarene undertegnede har mottatt, har i alt vesentlig gått ut på å underbygge hvem som er eier og hvem som bestemmer.
  * De få skriftlige tilbakemeldingene som har kommet underbygger ovennevnte.
  * Ja, det ble avholdt møte med repr fra Skogveien. Det ble skrevet referat og våre standpunkter skulle vurderes det skulle innkalles till nytt møte i forkant av årsmøtet. Det ble ikke innkalt til noe nytt møte. Kun en kortfattet tilbakemelding, etter mange purringer, rett før årsmøtet.
  * Ja, det ble forsøkt orientert på årsmøtet til LOV, det er vel strengt tatt dette som har utløst mye negativ kritikk.
  * Innlegget i RIngsaker Blad, med kommentarer var etter manges oppfatning unyansert og ufullstendig.

  Undertegnede mener at informasjon og meningsutveksling i denne saken er og har var mangelfull.

  Per Anton Finstad

  Svar

Legg igjen en kommentar