Uendret instruks for brøyting av hytteveiene

Ljøsheim og Omegn Vel har en avtale med grunneierne om vinterbrøyting av hytteveiene. Det er ingen endring i avtalen for sesongen 2016/2017.

Avtalen innebærer at fellesveiene skal holdes oppe hele vinteren, – også i perioden før jul og etter påske. Det er tatt forbehold relatert til vær, teleløsning m.m.

Når det gjelder stikkveiene inn til den enkelte hytte er de strengt tatt bare lovet kjørt opp innen fredag ettermiddag og i helgene. Men i julen, vinterferien og i påsken skal også disse veiene holdes oppe hele tiden. Det er tatt nødvendig værforbehold m.m.

Det er RingsakFjellet Drift A/S som står for brøytingen, og de har vakttelefon: 48 17 04 40. Vi har dessverre ikke noe opplegg som gir løpende brøytestatus.

Kjøring på fellesveiene vinterstid er forbeholdt de som har betalt brøyteavgift.

Legg igjen en kommentar