Informasjon om årskort

bompengerHer er informasjon fra Phil vedrørende årskort til bommene

Det er ingen endring i rutinene for kjøp og bruk av årskort fra 2016 til 2017. Årskortet på papir kan kjøpes på kontoret til Phil eller på Brumund Sag bomstasjon. De samme stedene kan plastkort aktiveres for 2017, alternativt kjøpe nytt plastkort for de som ikke har det fra før. Årskort papir kan også kjøpes på Hygga, da vil det gå noen dager før gamle plastkort er aktivert. Det er også mulighet til å sende mail til post@pihlske.no og be om å få tilsendt papirkortet som skal følge med plastkortet. Sender du mail må du oppgi hvem kortet skal lyde på (inkl navn på ektefelle / samboer i en husstand) og bilen(e)s kjennetegn.

Plastkortet skal gjenbrukes. Det blir automatisk oppdatert hvis du ber om faktura fra Phil (se over). Det kan også oppdateres ved Brumund sag. Hvis man kjøper (papir)årskort på Hygga noterer de navn og kortnummer og sender det til Phil.  Da vil Phil fornye plastkortet uten at kunden trenger å komme til dem.

Husk at årskort i papir og plastkort alltid skal oppbevares sammen og i samme bil.

Årskort for 2017 koster 1.770,-

Legg igjen en kommentar