Innkalling til årsmøte i LOV 2017

Medlemmer av Ljøsheim og omegn vel inviteres til årsmøte på Hygga lørdag 25. februar 2017 kl. 16:00. Foreløpig agenda og årsmelding for 2016 ligger under menyvalget Dokumenter. Der ligger også foreløpig regnskap og balanse for 2016. NB! Ikke revidert av revisor!

Hjertelig velkommen!

6 kommentarer om “Innkalling til årsmøte i LOV 2017”

 1. Etter å ha vært på årsmøte 25.02 på Hygga er jeg helt rystet over måten velleder Victor Hansen oppførte seg.
  En hytteeier i Skogveien har stått på og gjort alt hun kan for at skiløypa til Skogveien og videre ned til Siste utvei fortsatt skal kjøres.
  Hytteeieren som har stått på for oss ble stoppet flere ganger når hun kom med absolutt veldig oppegående kommentarer til saken. På meg kan det virke som at velet ikke ville at denne saken skulle bli opplyst/ gjennomgått i det hele tatt, og jeg stiller meg til forundring om at den saken ikke kan leses om et eneste sted.
  Det kom fram at skiløypa er vedtatt i kommuneplan, og er en skiløype som skal kjøres på lik linje med andre løyper i Ringsakerfjellet.
  Alikevel velger leder i velet, Victor Hansen, løypeansvarlig Bjørn Dybvig, og allmenningsleder Tore Lien Bjørnstad og fjerne skiløypa uten å snakke med oss medlemmer av velet først, pga en klage på bråk og støy fra skiløypa. Velet og almenningen har valgt og legge om skiløypa, noe som gjør at hytteeierne i Skogveien og siste utvei må ut på den trafikkerte hoved veien for å komme seg på løypenettet.
  Videre står velet å skryter av en 20 års plan med skiløyper til nye hytte felt, og det er medlemmer vi pr i dag ikke har.
  Velet står også og skryter av godt samarbeid med aktører, men for oss som medlemmer av velet opplever jeg en arroganse og at vi ikke blir hørt.
  Jeg har selv vært medlem i 11 år, jeg har vært på div dugnader i fjellet for velet og støttet opp under alt, men jeg velger nå og melde meg ut av velet grunnet en arrogant og lite samarbeidsvillig «gutteklubb».
  Klapp på skulder’n til dere «gutta» for godt jobba, jeg melder meg herved ut
  Jeg råder også andre medlemmer som er missfornøyde med styringa i velet til å melde seg ut.

  Hilsen skuffet hytteeier

  Svar
 2. Jeg var på årsmøte på Hygga i går og der ble jeg meget skuffet over velets behandling av et velmedlem som hadde kommentar til løypekjøring i Nesbyen.
  Jeg har vært på mange timer med dugnadsarbeid for velet, når jeg nå ser hvordan medlemmer av velet blir behandlet på årsmøte i en sak som angår oss alle ang løypetrase. Dette er vel en løype som har vært der i ca 50 år?
  Jeg syntes styret var veldig arrogant og i lite imøtekommende i denne saken. Hva er meningen med å være medlem i et vel som ikke taler medlemmenes sak?
  Hytteeier på Grunnåsen

  Svar
 3. Hei, vi har vært på hytta i vinterferien sammen med barna denne uken og vi savner veldig skiløypa til skogvegen og siste utvei.
  Det kan da vel ikke være meningen at vi må gå bort til hovedvegen og opp til vannposten for å gå på ski??…
  For det første er dette utrolig tungvindt og unødvendig, dessuten er dette direkte farlig og ferdes her sammen med små barn, hvem vil sitte med god samvittighet om noen skulle bli påkjørt her på vei til skiløypa?
  Det har så vidt jeg forstår vært skiløype her i «alle» år og noe av grunnen til at vi ville ha hytte her oppe var at det skulle være lett tilgang til løypenettet.
  Barna savner også veldig akebakken i løypa nedenfor skogvegen.

  Mvh
  Kjetil Bergum
  Tlf. 95879180

  Svar
 4. Hei, jeg er også hytteeier i Skogveien og har etter beste evne forsøkt å redegjøre ovenfor både LOV og Nes Almenning hvorfor svært mange av oss fortsatt ønsker en løsning mht tilgangsløype til Skogveien.
  Det bør ikke herske tvil om at bortfall av tilgangsløype bidrar til at mange barnefamilier med pulk etc. benytter veien for å komme til løypenettet og detter kan skape trafikkfarlige situasjoner.
  Jeg var desverre forhindret fra å delta på årsmøtet, men hadde faktisk håpet på positive signaler fra LOV. Det er således trist å lese at det kan synes som det motsatte har skjedd, trodde i min enfoldighet at LOV skal være et fora som etter beste evne skal forsøke å ivareta ønsker-/behov til beste for hele området.
  Er fullstendig klar over hvem som forvalter verdiene i fjellheimen, men etter min oppfatning er det faktisk aktive hytteeiere som har bidratt til å skape verdiøkning i fjellet.
  Mitt håp nå er at bruksberettige i Nes Almenning som har hytter i «Nesbyen», bruker sin innflytelse til en fornuftig løsning som alle parter kan akseptere. Etter min oppfatning vil det være trist dersom et betydelig antall medlemmer i LOV unnlater å betale medlemsavgift for å markere sin misnøye i denne saken.

  Svar
 5. Det er generelt fantastisk flotte oppkjørte løyper i Ringsakerfjellet, og det fleste har disse løypene i rimelig nærhet
  til hytta. Vi som har hytte i Skogvegen, har tidligere vært så heldige så vi har hatt en løypetrase som har krysset adkomstvegen
  og som har gjort tilgangen forholdsvis grei for både liten og stor. Dette har vært et privilegium som nå beklageligvis er blitt borte.
  Hvorfor denne løypetraseen er blitt endret, er for meg svært uklart, men jeg synes det er svært underlig at den blir fjernet bare
  på grunn av en klage fra en hytteeier. Her er det noe som ikke stemmer.

  Den «nye Nesbyenrunden» som har kommet «som en erstatning» i sammenheng med omleggingen,har i rettferdighetens navn
  blitt mye bedre enn den gamle, men når det gjelder adkomst til løpenettet fra Skogvegen, så er det ikke vanskelig å gi full støtte til innlegget fra Kjetil Bergum.

  Vi savner alle den gamle adkomsten til løypenettet og håper virkelig at avgjørelsen omgjøres.

  Svar
 6. Det er ikke vanskelig å være enig med alle innlegg ovenfor. Jeg var også på årsmøtet og ble sjokkert over en meget arrogant tone fra møteleder overfor medlemmet som fremmet saken. Det i seg selv synes jeg møteleder bør føle seg for god til. Han sier at bakgrunnen for omleggingen er at en hytteeier har fått løypa for tett innpå veggen, etter å ha bygd på hytta si. Jeg har gått i traseen fra Snuplassen og ned til den nye traseen og funnet kun ei hytte som er påbygd. Der sier vedkommende eier at vi må få tilbake løypa. Da kan ikke jeg skjønne annet enn at det fremsettes en direkte løgn fra møteleder og att på til på et årsmøte !!! Skulle det imidlertid være slik at det skulle vært grunnen, kan det da være nok til at resten skal vike for det ? Det er opplyst fra velet/grunneier at det ikke må være noen forskjellsbehandling.
  Det blir, etter det jeg kan forstå, oppgitt to forskjellige årsaker. Lurer på om det kan være andre årsaker. Kan ikke skjønne at det her er snakk om noen form for forskjellsbehandling. Dette er en løypetrasé som har vært der fra midt på sekstitallet, riktig nok ikke kjørt så fint som det blir gjort i dag. At det gjerne blir vurdert nøye med ev. nye traseer skjønner jeg, men her er det snakk om å ta bort en eksisterende trasé. En må skille mellom eksisterende og ikke eksisterende traseer.
  Det kan umulig være snakk om økonomi i det. Jeg antar at trasén kjøres på under 10 min, og med en antatt pris på et par tusen kroner i timen er det ikke snakk om store utgifter.
  Forøvrig synes jeg løypenettet i fjellet er meget bra, både sommer og vinter. FLOTT !!!!

  Svar

Legg igjen en kommentar