Skiløyper på Ljøsheim

Etter at en skiløype i Skogveien i Nesbyen ble lagt om i høst har det vært flere kommentarer på sosiale medier og i pressen uten at vi skal gjengi de her. På bakgrunn av reaksjonene har representanter fra grunneierne og styret i Ljøsheim og Omegn Vel (LOV) hatt en gjennomgang og drøfting av løypenettet i Ljøsheimområdet.

Bakgrunnen for reaksjonene er at grunneier av flere årsaker har lagt om skiløypa som tidligere gikk rett gjennom hytteområdet i Skogvegen. Den ble erstattet av en delvis ny løype som går nedenfor hele hytteområdet i Nesbyen. Samtidig har en beholdt den gamle løypa ovenfor hytteområdet. Omleggingen betyr at en ble kvitt en trang og problematisk løypestrekning med 2 veipasseringer, en bratt kneik m.m. Endringen gir en bærekraftig løsning på sikt for området. En sideeffekt er at det også bidrar til en god totalløsning for hele Ljøsheimområdet, – til gagn for det store flertallet av hytteeiere.

De som ikke er fornøyd er de som har mistet maskinpreparert løype rett utenfor hyttedøra. De aller fleste på Ljøsheim må gå et stykke for å komme til hovedløypenettet, og noen har lang og kronglete vei. Omlegging av løypa i Skogveien førte til at noen fikk bedre tilgang til hovedløypenettet, mens andre fikk lenger å gå. Totalvurderingen var likevel slik at hytteeierne i Skogveien har god tilgang til hovedløypenettet sammenlignet med andre i Ljøsheimområdet. Det er mange som har mye lenger avstand og mer problematisk tilknyttning til løypenettet.

Flere av oss kan sikkert ta selvkritikk på hvorledes saken er handtert, og enkelte ting kunne sikkert vært gjort annerledes. Men det er gjennom stadig endringer, forbedringer og tilpassninger etter hvert som det har skjedd utbygging, endring i infrastruktur, brøyteutstyr m.m. at vi er kommet dit vi er i dag med løyper.

Det er tidligere foretatt mange endringer i løypenettet, og tildels større endringer enn det som er gjort i Skogveien. De endringer som er gjort tidligere har gått greit. Denne gang har vi fått uventet reaksjon. Likevel tror vi det vil være en langt mer fruktbar inngang å se på hvilke løsninger eller tilpassninger det er mulig å få til fremfor å kjøre aksjonslinjen. For å få gode løsninger forutsettes det samarbeid mellom grunneier, hytteeiere og LOV.

Representantene fra grunneierne og LOV er enige om at målsettingen er å sørge for et godt løypenett som er godt tilgjengelig for hytteeierne og som kan kjøres mest mulig effektivt. Avstanden fra den enkelte hytte til løypenettet vil naturligvis variere. Men det er enighet om at en ikke vil starte med oppkjøring av egne tilførselsløyper. Arbeidet med forbedringer og tilpasninger i hovedløypenettet vil fortsette.

I den konkrete saken med Skogveien vil grunneier se om det er mulig å gjøre tilpassninger i eksisterende løyper for å unngå noen veipasseringer og samtidig gjøre tilgangen fra Skogveien enklere.

Brumund Sag 27. mars 2017

Nes Almenning
Tore Lien Bjørnstad
Pihl AS
Per Finneid
Ljøsheim vel
Victor Hansen
Bjørn Dybvig
Geir Skaug