Årsmøte i Sjusjøen og Omegn Skiforening (SOS)

ÅPENT ÅRSMØTE
Sjusjøen og Omegn Skiforening

Sjusjøen Langrennsarena
Skjærtorsdag 13. april 2017 kl.10.00

Medlemmer i foreningen inviteres til åpent årsmøte, i hallen på Sjusjøen Langrennsarena. Alle hytteeiere i området inviteres også til å delta i møtet.

DAGSORDEN
Godkjenning av innkalling og saksliste
Konstituering av årsmøte med valg av møteleder, referent og 2 personer til å signere protokollen.
Rapport fra virksomheten i 2016
Regnskap for 2016
Kontigenter 2017
Orientering om revisjon av forslaget til sti, sykkel og løypenettet mot 2035
Aktivitetsplaner for 2017
Innkomne saker
Vel møtt!
Styringsgruppa i SOS

Legg igjen en kommentar