Innføring av serviceavgift

Fredag 2. juni ble LOV innkalt til et møte sammen med de andre velforeningene der vi ble orientert om innføring av serviceavgift. Serviceavgift blir innført for alle hytter og leiligheter i hytteområdene til Brøttum Almenning, Nes Almenning og Phil AS. Grunneierne sender informasjon til alle som er berørt av dette. Styret i LOV går sterkt imot at det innføres serviceavgift på festetomter og har gitt grunneierne tilbakemelding på det. Vi oppfatter at beslutningen om å innføre denne avgiften har kommet veldig brått på selv om Ringsaker Allmenning innførte slik avgift til store protester for et par år siden. LOV er kjent med at Ringsaker Allmenning engasjerte advokat for få avklart hvilken hjemmel grunneierne har får å kunne innføre dette. Vi har ikke fått diskutert saken internt i styret eller med de andre velforeningene, men LOV vurderer å engasjere en advokat.

I og med at styret i all hovedsak har fått den samme informasjonen som er sendt ut til hytteeierne, må vi henvise til grunneierne dersom dere har eventuelle spørsmål. Om noen har kjennskap til hva som ble resultatet av Ringsaker Almennings undersøkelser, setter styret pris på å få den informasjonen. Send oss i så fall en mail (ljosheimvel@gmail.com)

5 kommentarer om “Innføring av serviceavgift”

 1. I informasjonsskrivet står det noe om at infrastrukturkostnadene har økt og at de må innføre serviceavgift. Infrastrukturkostnader dekkes etter mine begrep av festeavgifta. Det er vel ingen mening at Pihl AS skal ha dobbelt opp. Hvis vi ser konkret på min hyttetomt etter Grunnavegen på Grunnåsen dekker vi vegkostnadene ved bomavgift, brøytekostnader om vinteren i form av engangsavgift, som nå er på godt over kr. 3.000,- pr. vinter. Det eneste utover dette som har skjedd de snart 40 år jeg har hatt hytte langs Grunnavegen er nye vannposter. Disse er forlengst nedskrevet og driftskostnadene har Pihl AS tidligere opplyst inngår i festeavgiften. Pihl AS gir bare et driftstilskudd til løypekjøringa i fjellet, som dekkes via velforeninger og andre.

  Jeg kan aldri forstå at Allmenningene i Ringsaker-fjellet har lov og anledning til å kreve inn serviceavgift i tillegg til festeavgiften, som har steget langt over all fornuft de senere årene. På dette grunnlag støtter jeg fullt ut at LOV engasjerer en advokat i saken.

  Svar
 2. I denne saken må Velforeningene være forover lent og engasjere seg. De må i tillegg slå seg sammen som en felles front mot grunneierne.
  At grunneierne klasker dette i bordet uten st det har vært på en høringsrunde vitner om arroganse og makt misbruk.
  Eksempel; skal vi altså betale bomavgift for å kjøre på veien og i tillegg betale tilleggsavgift for vedlikehold av veien? Hvor er logikken her? Hva om de som er dårlig til bens som ikke bruker skiløypene, eller kun bruker hytten om sommeren? Hadde fet ikke vært skiløyper, vei, vannposter ville grunneieren ikke hatt mange festetomter/kontrakter. Dersom LOV velger å engasjere advokat vil jeg med glede bruke den pålagte «serviceavgiften» som bidrag

  Svar
 3. Pihl a/s hadde et overskudd i 2016 på 25,2 millioner kroner, etter en omsetning på 66,3 millioner kroner.
  Styret i Pihl AS vil gi 12,3 millioner kroner av overskuddet i utbytte til eierne
  12,9 millioner kroner vil styret sette på bok til utvikling ut utbygging på Sjusjøen
  I tillegg skal de legge ut ca 100 hyttetomter for salg, hver på en pris på ca 2 millioner kroner. Det blir en omsetning på 200 mill.

  Pihl a/s er blitt «kongen av Ringsakfjellet», og dette minner meg om alle skattene de gamle kongene i Norge krevde av befolkningen. Det var sko-skatt, parykk-skatt, sølv-skatt osv.

  Nå er det serviceavgift den nye «kongen» skal ha.
  De er frekke nok til å kreve dette etter det formidable overskuddet de har, og det jeg synes er det mest irriterende er at de prioriterer sine aksjonærer ved å gi de over 11 millioner i utbytte framfor å gjøre noe for oss hytteeiere. Vi er blitt en melkeku, og det liker jeg meget dårlig.
  Se bare på veiforholdene i fjellet om våren. I år var veien stengt en periode, og dette skjer hvert år. Jeg mener de har en plikt til å holde veien åpen slik at vi kan komme til hyttene våre når VI vil, ikke når Pihl vil.
  Når veien var stengt i år kjørte jeg innover Lie-Hornsjøveien, og det var som å kjøre på en motorvei. Ikke et hull, ingen skader. Hvordan klarer de som har ansvaret for den veien å få det til?

  Nei nå er nok,nok. De viser med all tydelighet at de helst vil ha oss ned fra fjellet, og det er det nok mange som vil snart også

  Svar
 4. Jeg har følgende spørsmål som jeg vil kreve svar på fra grunneierne;
  1. En hytteeier som f.eks er for gammel til å gå skiturer, eller bare rett og slett for dårlig til bens for å gå skiturer. Skal de pålegges å betale for skiløypene? Hva ned de lokale tilreisende, sjal de også betale for skiløypene?
  2. En hytteeier har brukt penger på å bore etter eget vann og benytter seg derfor ikke av vannpostene, skal de også betale for dette?
  3. Vi betaler alle bompenger for å dekke kostnader for vei-vedlikehold, skal vi i tillegg betale via serviceavgiften(dobbelt opp)?

  Jeg har meget vanskelig for å forstå at de har hjemmel til å tre denne serviceavgiften ned over oss. Engasjer advokat!

  Svar
 5. Jeg følger alle her og lurer på hva da bomavgift bla. Skal dekke. I tillegg til festeavgift som i liten grad utover en faktisk leie til grunneier påfører grunneier mer arbeid. Opparbeidelse av tomt står fester for. Ser også at løyper i mottatt service avg. For Ljøsheim og Grunnåsen er høyest av alle områdene. Et området som historisk har dårligere løype oppkjøring enn feks Sjusjøen med klart lavest løype avg. I tillegg gjør slik jeg oppfatter velforeningene mye frivillig arbeid med stier. Dette sammen med justering av eiendomsskatt ser ut som om det er hytteeiere som skal være melkeku for Ringsaker kommune og bortfestere. Velforeningene bør vel gå sammen og forlange å få forklart noen av poengene som fremkommer, som hva bomavgiften skal dekke.
  Når det er sagt støtter jeg gjerne at vi som hytteeiere skal bidra men det må begrunnes mer. Jeg støtter feks. allerede Sjusjøen og omegn skiforening av den grunn.

  Svar

Legg igjen en kommentar