Velkommen til medlemsmøte

LOV ønsker velkommen til medlemsmøte på Hygga lørdag 12. august kl. 16:00-18:00. Hovedfokus på møtet vil naturlig nok være innføring av serviceavgiften og uklarheter knyttet til den. Per Finneid (Phil AS) og Tore Lien Bjørnstad (Nes almenning) er invitert til å svare på spørsmål. Pga ferieavvikling har styret i LOV dessverre ikke kunne vært samlet etter brevet om serviceavgiften ble sendt ut. Saken har imidlertid blitt diskutert pr mail / telefon og styret vil selvfølgelig ha stort fokus på saken nå etter sommeren.

I tillegg til saken om serviceavgiften, ønsker styret i LOV og informere kort om planer og tanker vi har. Vi setter stort pris på innspill fra medlemmene, og håper at medlemsmøte blir en møteplass hvor man kan komme med små og store innspill. Webkameraet på Hygga er ett av eksemplene på innspill vi har fått som har gitt resultater. Andre innspill tar lengre tid å få på plass og noen innspill vil måtte modnes over tid før man kan se mer på dem. Uansett: Styre ønsker alle innspill velkomne.

Oppdatert 7. august: Per Finneid og Tore Lien Bjørnstad har bekreftet at de kommer på møtet

 

PS! Minner om dugnaden kl 10:00-14:00 samme dagen.

Legg igjen en kommentar