Graving av høyspent kabegrøft

Fra Eidsiva Nett har LOV fått informasjonen under. Eventuelle spørmål må tas direkte med prosjektlederen

Eidsiva Nett AS har planer om å grave kabelgrøft for høyspentkabel langs Ljøsheimvegen i området Kjerringtjernet/Elgpiggen (se vedlagte linker). Tidsplan for prosjektet er oppstart graving mandag i uke 35 og vil pågå utover høsten. Riving av høyspent linje når kabelanlegget er satt i drift.

Graveentreprenør for prosjektet er Skyttermoen Anlegg AS. Prosjektleder hos Eidsiva Anlegg AS er undertegnede.

Med vennlig hilsen
Eidsiva Nett AS

Bjørn Arild Øie
Prosjektingeniør/Prosjektleder
Tlf. 959 81 643
Bjornarild.oie@eidsivaenergi.no

PDF Kartskisse-kabelplan 23.08.17
PDF Høyspentlinje-demonteres

Legg igjen en kommentar