Punkter som ble tatt opp på medlemsmøtet

Lørdag 12. august 2017 inviterte LOV til medlemsmøte på Hygga. Hensikten med disse medlemsmøtene er å få en mer uformell dialog enn det et årsmøte er. At det er et uformelt møte betyr også at det ikke skrives protokoll fra medlemsmøtene.

Årets medlemsmøte ble svært godt besøkt, og i tillegg til at grunneierne informerte om serviceavgiften, ble følgende punkter diskutert / luftet i større eller mindre grad:

 • Utførelse av brøytingen
  Her vil styret ha møte med brøyterne før vinteren. Skriftlige klager som styret mottar på mail / brev vil bli tatt opp i møtet.
 • Årskort
  LOV har fått beskjed fra Phil at vi vil bli invitert til møte ang dette. Når dette møte skal være vet vi i skrivende stund ikke.
 • Bomavgift for næringsdrivende
 • Infokanaler/annonsering av møter m.m.
  Styret bruker aktivt Facebook og hjemmesiden til informering. I tillegg vil vi, for enkelte saker, så langt det lar seg gjøre, henge opp informasjon på Hygga. Dette gjelder ikke alle saker som legges ut!
 • Badeplassen ved Grunna
 • Manglende utsendelse av Ljøsheim Nytt
 • Manglende artikkel i Ljøsheim Nytt fra driverene på Hygga
 • Beising av krakker/benker
 • Konsentrasjon om fokus rundt Hygga
 • Orientering om høstaktiviteter

Av disse punktene ønsker LOV å beklage at ikke alle har mottatt Ljøsheim Nytt. Styret jobber aktivt med å finne ut hva som har skjedd, hvorfor det har skjedd og ikke minst hvordan vi skal sikre at det ikke skjer igjen. Noen garanti på at alt er 100% i orden til neste utgave kan vi selvfølgelig ikke gi. Medlemmene skal vite at den frustrasjonen hvert enkelt medlem opplever knyttet til dette er en frustrasjon vi bringer videre til våre samarbeidspartnere. På Hygga skal det ligge flere eksemplarer av den siste utgaven som vi håper de som mangler bladet kan hente. Vi har også beklaget overfor driverne av Hygga at en artikkel fra dem, ved en feil, ikke ble med i bladet.

Ang serviceavgiften henviser vi til egen artikkel på hjemmesiden som blir lagt ut innen kort tid.

Legg igjen en kommentar