Status på serviceavgift pr august 2017

Før sommeren besluttet grunneierne i området vårt (og naboområdene) at det skulle innføres en serviceavgift. I informasjonsskrivet som noen hytteeiere har fått står det at grunneierne kan gjøre dette med hjemmel i loven. Dette har både hytteeiere og velforeningene stilte seg svært kritiske til. Det viser seg også at denne lovhjemmelen ikke er så tydelig som grunneierne først mente. På styremøtet i LOV 20. august ble det derfor besluttet at LOV inviterer de andre velforeningene til å engasjere en advokat til å se på saken for oss. Om de andre velforeningene ikke ønsker å ha en juridisk vurdering, vil LOV uansett engasjere advokat.

LOV har fått henvendelser fra flere medlemmer med innspill, og det takker vi for. Innholdet i innspillene viser imidlertid at hytteeierne har ulike oppfatning av saken og at hytteeiere blir berørt på ulike måter. Det sier en del om kompleksiteten i saken og at det ikke er noen enkel løsning. Vi ber derfor om forståelse for at det vil ta tid før vi har en grundig tilbakemelding til grunneierne. LOV har ingen juridisk rett til å nekte grunneierne å innføre avgifter, så vår rolle er å påpeke juridiske feil / mangler og urimeligheter.

Noen medlemmer har spurt LOV om regningen de har fått skal betales eller ikke. Regningen er et forhold mellom den enkelte hytteeiere og grunneier. LOV er ikke part i saken (kun en overordnet interesseorganisasjon). Om den enkelte hytteeier ikke ønsker å betale regningen må den enkelte hytteeier ta dette opp direkte med grunneier.

LOV minner også om at spørsmål knyttet til serviceavgiften må rettes til grunneierne.

5 kommentarer om “Status på serviceavgift pr august 2017”

 1. Det kan være viktig å påpeka at det ikke er på det rene om lovhjemlene som Phil AS begrunner sin rett til å innnkteve denne serviceavgiften med er riktige. Det er mange ting det kan stilles spørsmål ved både vedrørende lovhjemlene, og bruken av disse.

  Svar
 2. Har LOV noen gang fått insikt i utgifter å intekter til Pihl i forhold til alle kostnader vi hytte eier får nå. Pihl sier alt de gjør går i 0. Brøyting, Bomavgift, nå service avgift. Vi snakker nå 6500- kr7000 per år. Har LOV fått noe utkast i hva pengene skal brukes til. Stier rydder jo LOV. Løyper som antydet i brev betaler vi jo på allerede.

  Svar
  • Dette lurer jeg også på. I brevet som Nes allmenning har sendt ut står det at «Nivået på kostnadsdekning som kreves fra festere på Lauvlia er basert på de faktiske kostnadene for drift og vedlikehold av infrastrukturen inneværende år.» Når noe kreves dekket basert på faktiske kostnader, kan jeg ikke skjønne at vi som skal betale, ikke har rett til innsyn i inntekter og utgifter.

   Svar
 3. Hva ble løsningen angående hytteveg kontra hovedveg? Kjetil Flathagen tok dette opp med Nes Almenning og fikk vel beskjed at kun hyttevegene skulle betale???

  Odd M. Strandsveen.

  Svar
 4. Jeg har tidigere skrevet et innlegg på Ljøsheim og Omegn velforenings hjemmeside etter informasjonsmøtet på Hygga og formannens konklusjon. Jeg synes heller ikke dette nye innlegget gir noe fullstendig svar foruten punktet om at betalingen av serviceavgiften er et forhold mellom den enkelte hytteeier og Pihl AS. Vellet sier ikke noe om «Hva er status på vellet’s videre håndtering av saken, jfr. formannens uttalelse på medlemsmøtet?»

  Inntil den juridiske vurderingen foreligger bør vi ikke heller betale serviceavgiften inn på en sperret konto?

  Svar

Legg igjen en kommentar