Brøyting av hytteveier 2017/2018

LOV har i høst hatt møte med grunneierne og Ringsakerfjellet Drift om brøyting av hytteveiene på Ljøsheim. Foruten å evaluere og diskutere opplegget for kommende sesong tok vi opp innspill vi har mottatt fra medlemmene. Det gjelder mangel på et godt varslingssystem når veiene ikke er brøytet pga vanskelige værforhold, at hytter hoppes over, manglende forhåndsvarsling om avslutning av brøytesesongen, bruk av vakttelefonen og sending av meldinger, prioriteringer under vanskelige værforhold m.m.

Det ble innledningsvis påpekt at brøytingen på Ljøsheim er veldig krevende, et stort apparat er stilt til disposisjon, og i ekstreme tilfelle blir også mannskap og utstyr overført fra Sjusjøen for å bistå.

Noe godt varslingssystem har en ikke. Det må vises til hjemmesidene og facebook for løpende informasjon. Vakttelefonen har nr 48 17 04 40. For adresseendringer og spørsmål om faktura kan det ringes tlf 41 00 28 54 (Elin). Det vil bli forhåndsvarslet om når brøytingen avsluttes for sesongen. Styret i LOV har ingen mulighet til å være et mellomledd mellom hytteeierne og brøyterne i den løpende oppfølgingen, men vi vil sørge for å ta med oss skriftlige innspill i oppfølgingsmøtene med brøyterne.

Brøytingen følger samme prinsipper som tidligere. Fellesveiene skal holdes oppe hele vinteren, mens stikkveien inn til den enkelte hytte skal være brøytet innen fredag ettermiddag og i helger, juleferie, vinterferie og påskeferie. Det er tatt forbehold om vanskelige vær- og føreforhold. Forøvrig viser vi til reglene for brøyting som er sendt den enkelte hytteeier og som vi også har tatt inn under «Dokumenter» på hjemmesiden vår.

Legg igjen en kommentar