Skiløyper og løypekjøring 2017/2018

Vinteren nærmer seg og vi ser frem til nok en fin vintersesong på Ljøsheim. Gjennom frivillig innsats er det også i sommer gjort forbedringer i løypetraseene. Vi kan spesielt nevne at det er gjort litt omlegg i tidligtraseene for å unngå blauthull m.m. Det øker samtidig behovet for planering, – noe vi dessverre så langt ikke fått gjort. Det betyr at det i enkelte partier skal til mer snø enn vi ellers ville ha trengt.

I Nesbyen er det gjort tilpasninger i løypa nedenfor Skogveien for å lette adkomsten for hytteeierne i området. Når det gjelder løypa overfor Skogveien kjører grunneieren, Nes Allmenning, en planprosess gjennom Ringsaker Kommune. Kommunen vil sørge for at de som blir berørt får anledning til å uttale seg gjennom en høringsrunde.

Det koster å kjøre løyper. Siste år er det totalt brukt 1,1 mill kr på løypekjøring i vårt område. Grunneierne Nes Almenning og Pihl, har tilsammen bidratt med ca kr 900.000,- , mens LOV har stilt opp med kr 180.000,- . Dette understreker at det er viktig å ha rasjonelle og effektive kjøreopplegg.

I utgangspunkt blir løypekjøring og kjøremønster som i fjor. Så snart det er praktisk mulig vil tidligløypene bli kjørt, og fra jul og utover kjøres alle løyper. Det forutsetter selvsagt at det er nok snø. Løpende status over hvilke løyper som er kjørt finnes på skisporet.no. I tillegg kan en finne en del nyttig info på sosiale medier.

Da kan vi bare se frem til en forhåpentligvis flott vinter i godt preparerte løyper!