Revidert Innkalling Ekstra Ordinært Årsmøte

Revidert Innkalling til
ekstraordinært årsmøte
Ljøsheim og omegn vel

Dato: 28 Mars 2018, Kl: 16.00
Sted: Hygga Fjellkro

Saker:
1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent

4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

5. Valg av 2 medlemmer til tellekorps

6. Regnskap

Post – Siv kutting

Post  – Rampe Hygga

7. Avgjørelse Ordinært Årsmøte

8. Valg av styre

Ta med kulepenn.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta.
VELKOMMEN.

Mvh
Styret i LOV

En kommentar om “Revidert Innkalling Ekstra Ordinært Årsmøte”

  1. Vi, Grete og Arild Kristoffersen har overdratt Grunnåsen 109 til vår datter Anne Lise Eikeland og hennes ektefelle Arnstein Eikeland. Vi ønsker ikke lenger å være medlem av Ljøsheim Vel. Vi har flyttet og vår nye adresse er: Duevegen 13. 2016 Frogner.

    Vennlig hilsen
    Grete Kristoffersen

    Svar

Legg igjen en kommentar