Dagsorden for årsmøte i LOV 26.02.2022

Hygga den 26.02.2022 kl. 16.00

 1. Velkommen v/styreleder
 2. Konstituering:
  – Godkjenning av innkalling og saksliste
  – Valg av møteleder
  – Valg referent
  – Valg av en representant til å underskrive protokoll sammen med referent
  – Opptelling av antall fremmøtte og antall stemmeberettigede.
 3. Årsmelding fra styret
 4. Regnskap m/revisjonsberetning
 5. Fastsettelse av årskontingent
 6. Innkomne saker
 7. Valg
 8. Opplesing og godkjenning av referat

Hjertelig velkommen

Ljøsheim 16.02.2022

Styret i Ljøsheim og Omegn Vel (LOV)