Årsmøtedokumenter LOV 26.02.2022

Dokumentene til årsmøtet i LOV 26.02.2022 ligger lagret under «Dokumenter» på hjemmesiden.

Valgkomiteen legger frem sin innstilling på årsmøtet.

Vi oppfordrer til at hver enkelt printer ut dokumentene selv.

Velkommen !