Medlemskap

Alle er hjertelig velkomne som medlemmer i Ljøsheim og omegn vel (LOV). Jo flere medlemmer – jo større gjennomslagskraft. Som medlem er man også med å bidra til at løyper, turstier m.m. holder god standard.

Hvis du ønsker å bli medlem, sender du en mail til LOV og oppgir

  • Navn
  • Adresse
  • Postnr/sted
  • Hyttevei / -nr / -område