Dokumenter

Årsmøtedokumenter 2021

Referat fra medlemsmøtet på Hygga 9. oktober 2021

Referat fra årsmøtet 2020 (avholdt august 2021)

Årsmøtedokumenter 2020

Signert overenskomst brukerbetaling (forlik i sak om serviceavgift)

Referat fra årsmøtet 2019 (avholdt februar 2020).

Dokumenter til årsmøtet 2019

Referat fra årsmøtet 2018 (avholdt februar 2019). Scannet versjon her. Referatet må sees i sammenheng med innkallingen

Dokumenter til årsmøtet 2018

Gjeldende vedtekter (Sist oppdatert på årsmøtet i 2019)

Referat fra ekstraordinært årsmøte for 2017 (avholdt mars 2017)

Referat fra årsmøte for 2017 (avholdt februar 2018)

Dokumenter til årsmøtet 2017

Referat fra årsmøte for 2016 (avholdt februar 2017)

Saksliste til årsmøtet for 2016 (avholdt februar 2017) samt årsberetning  og foreløpig regnskap og balanse for 2016.

Busstider fra Ljøsheim til Sjusjøen alpinsenter julen 2016, vinterferie og påskeferie 2017

Brøyteinnstruks for 2017/2018. Denne gjelder for hele LOVs område.

Lov og forskrift for båndtvang med tilhørende vedlegg (2016)

Referat fra årsmøte for 2015 (avholdt februar 2016)

Vurdering av tomtefesteloven pr juni 2015