ÅRSMØTEDOKUMENTER 2023

ÅRSMØTEDOKUMENTER 2023

Publisert av Ole Birger Nordvik den 30.01.23. Oppdatert 09.02.23.

Dagsorden for årsmøte i

Ljøsheim og Omegn vel (LOV)

Søndag 26 februar 2023, klokken 15.00

 

 

 1. Velkommen
 2. Konstituering
  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av en representant til å underskrive protokoll sammen med referent
  • Opptelling av antall fremmøtte og stemmeberettigede
 3. Årsmelding fra styret
 4. Regnskap m/revisjonsberetning
 5. Fastsettelse av årskontingent
 6. Innkomne saker
 7. Valg
 8. Opplesning og godkjenning av referat.

 

Møtet avholdes på Hygga

 

Hjertelig velkommen

 

Brumunddal 10.01.2023

 

Styret i Ljøsheim og Omegn vel (LOV)

Årsberetning LOV 2022

 

Møter:

Styret i LOV har igjennom året arrangert 5 ordinære styremøter.

Det har blitt arrangert 1 stk medlemsmøte på Hygga, med meget bra oppmøte og engasjement. Saker som der ble tatt opp der var i grove trekk, nyheter fra allmenningene, ny hjemmeside og medlemsoversikt.

Arrangementer:

Vellet har gjennom året som har vært, gjennomført aktiviteter som alle på Ljøsheim skal få mulighet å delta på og nyte godt av.

 

Påskeskirennet ble avviklet påskeaften på Hygga, en fantastisk dag som badet i sol.

Etter ett corona år uten skirenn og ett år med alternativ skirenn var det veldig fint og kunne gjøre dette sammen igjen.

Det yret med liv både inne på Hygga, utenfor og i skiløypene.

Det stilte 526 startene i påskeskirennet med 2 forholdvis korte løyper med 5 og 7 spørsmål.

Det ble solgt 672 lodd.  

Kjempe artig å se at så mange tok turen.

Mange har dette som tradisjon også med barn og barnebarn. Det var også mange nye som syntes dette var en hyggelig opplevelse.

Det var også flott å se så mange kreative utkledninger som krydret påskeskirennet.

En stor takk til Anita Kleiven Bjørnstad og hennes dugnadsgjeng som arrangerte dette tradisjonsrike påskeskirennet med bravur.

 

I høstferien (8 oktober) arrangerte vi aktivitetsdag på Hygga, dette arrangementet har før blitt arrangert på Haraldvangen, men grunnet nye drivere på Hygga og for å skape litt blest rund den, så valgte vi å arrangere det utenfor Hygga.

Nok en gang var været på vår side og solen strålte.

Vi Hadde fått med oss 61 grader Nord-Sjusjøen som hjelp til å arrangere, samt Åsli hestesenter til å stille hester for barneridning.

Alle aktiviteter var gratis, og det ble delt ut premier til barna.

Mannskapet på Hygga fyrte opp grillen ute for å selge pølser og drikke.

Det ble en suksess, ca 300-350 stykker stilte opp og gjorde det til en flott dag, og Hygga kunne melde om rekordomsetning siden åpningen i juli.

 

5. dag jul var det igjen klart for kanefart på Haraldvangen. 

Tross noe ustabilt vær med regn, snø og tidels sur vind stilte også denne gangen folket på Ljøsheim opp. Og det var hele 140 betalende som benyttet seg av kanefarten.

Hygga stilte opp med salg av grøt, pølser og varmt drikke.  

Åsli Hestesenter stilte med 3 hester og køen ble lang, men folk var tålmodige og ventet i kø. Vi ser også denne gangen at det sikkert kunne vært flere hester, så ventetiden hadde blitt noe kortere, men dette er et kostnadsspørsmål.

Men sett bort fra dette, virket det som folket tok ventetiden med ro og koste seg rundt bålpannene.   

 

Vi i vellet vil takke alle frivillige og samarbeidspartnere, som har stilt opp og hjulpet oss med å få gjennomført disse aktivitetene.

 

Dugnader:

Vinteren 2022 kjørte vi ut materialer med scooter til siste del av sommerstien mellom Skogveien og Moste.

Vi var to scootere med sjåfører fra Nes Røde korps hjelpekorps, samt 5 hytte eiere som deltok.

Når snøen forsvant ned i myra utpå våren ble siste del av stien Skogveien og Moste gått og merket med hvor vi skal ha klopper.

Almenningsbestyrer i Nes allmenning Tore Lien Bjørnstad bidro med sin 6 hjuling og henger samt en mann til å kjøre materialene ut til de områder vi skulle klopp legge.

Dette er en meget viktig og stor jobb for oss som vi takker Nes Almenning veldig for virkelig god hjelp.

6 august så deltok 11 hytte eiere på dugnad, der vi kloppla siste del av sommerstien mellom Skogveien og Moste.

Nå kan alle gå tørrskodd på denne sommerstien, og tar de i tillegg turen oppom Lauvlitjennet så kan de benytte seg av krakkene og bålpanna som er satt opp til alles bruk, og kanskje sitte og bare nyte utsikten over Lauvlitjennet og kjenne roen, litt godt det å.

 

Høsten 2022 ble forberedelser til sommerdugnad 2023 utført.

Vi gikk stien som skal kloppes 2023 og kartla hvor vi til vinteren 2023 skal legge materialer og hvor mange meter materialer vi trenger på hvert punkt.

Dette for og lette på mengde bæring av materialer på selve dugnaden på sommeren.

Stien som er planlagt kloppet 2023 er den som går ifra sommerstien Ljøsheim-Fjellåa, der du tar av til Grunna og forbi Grunna mot Elgpiggveien.

Det er veldig bløtt der og vi håper på mange ivrige til sommeren så vi kan klopp legge denne og på sikt er planen og lage noen benker og en bålplass ved vannet her også.

 

Til slutt vil vi takke grunneierne for ett godt samarbeid, uten de hadde klopplegging på sommerstien mellom Skogveien og Moste vært så å si umulig, litt spesielt med denne stien som går i så mye forskjellig terreng som gjør at vi ikke kan kjøre scooter på vinteren med materialer helt ut der vi trenger det , pga trærne som henger over stien og rett og slett vinterstenger denne sommerstien 😊

Vil også takke dere som har bidratt på dugnadene med både god arbeidsinnsats og godt humør.

Det har vært veldig trivelig og bidra til fellesskapet med dere.

Lov ser frem til en ny sommer med godt oppmøte på dugnadene fra dere alle på Ljøsheim.

 

 

Kjetil Flathagen

Leder LOV