Årsmøte LOV 26. februar 2022

Publisert av Ole Birger Nordvik den 22.12.21. Oppdatert 31.08.22.
Vi gjennomfører årsmøte i Ljøsheim og Omegn Vel 26. februar 2022 kl. 16.00 på Hygga.

Informasjon om dagsorden og årsmøtedokumenter vil bli lagt ut på hjemmesiden i februar 2022.

Vi minner om at forslag/saker til årsmøtet må være sendt til styret minst 3 uker før årsmøtet.

Vi ser oss nødt til å ta forbehold ifht gjennomføring av møtet, i tilfelle nasjonale-/regionale corona-tiltak.