Årsmøte LOV 27. februar 2021

Publisert av Ole Birger Nordvik den 07.12.20. Oppdatert 31.08.22.
Vi gjennomfører årsmøte i Ljøsheim og Omegn Vel 27. februar 2021 kl 16.00 på Hygga.

Informasjon om dagsorden og årsmøtedokumenter vil bli lagt ut på hjemmesiden i februar 2021.

Vi minner om at forslag/saker til årsmøtet må være sendt til styret minst 3 uker før årsmøtet.