Årsmøtedokumenter LOV for 2019

Publisert av Ole Birger Nordvik den 13.02.20. Oppdatert 31.08.22.
Vedlagt finnes dokumentene som vil bli gjennomgått på årsmøtet til LOV lørdag den 22.02 20, som holdes i Puben på Hygga. Valgkomiteen legger frem sin innstilling på årsmøtet. Vi oppfordrer til at hver enkelt printer ut dokumentene selv.