Dagsorden årmøte i LOV 22.februar 2020

Publisert av Ole Birger Nordvik den 28.01.20. Oppdatert 31.08.22.
Dagsorden for årsmøte i
Ljøsheim og Omegn Vel (LOV)
Lørdag 22.februar 2020, kl 16.00

1. Velkommen v/styreleder
2. Konstituering:
– Godkjenning av innkalling og saksliste
– Valg av møteleder
– Valg referent
– Valg av en representant til å underskrive protokoll sammen med referent
– Opptelling av antall fremmøtte og antall stemmeberettigede.
3. Årsmelding fra styret
4. Regnskap m/revisjonsberetning
5. Fastsettelse av årskontingent
6. Innkomne saker
7. Valg
8. Opplesing og godkjenning av referat

Møtet holdes i puben på Hygga Fjellkro

Det blir mulighet for en kaffekopp underveis i årsmøtet.

Hjertelig velkommen

Ljøsheim 28.01.2020

Styret i Ljøsheim og Omegn Vel (LOV)