Informasjon fra Styret

Publisert av Ole Birger Nordvik den 07.03.18. Oppdatert 23.08.22.
Hei

Vi i det nye styret beklager at det har tatt litt tid før vi går ut offentlig med uttalelser og presentasjoner. Det skyldes uventede saker som styret har måtte behandle, samtidig har vi jobbet med å samle styret og sette oss inn i alle oppgaver. Vi er alle helt nye og vi ber om forståelse for at det tar litt tid å få oversikt over alle våre ansvarsområder samt få organisert oss.

Det er 3 saker som LOV har måttet behandle.

Sak 1: Valg av løype-ansvarlig styremedlem. Pga en feil ble det valgt inn en person som ikke var medlem og derav ikke kan sitte i styret. Det var noe usikkerhet knyttet til om hele styret måtte velges på nytt eller kun den ene styre plassen. Saken er undersøkt og det er kun den ene styreplassen som skal velges på nytt. Dette vil bli gjort ved ekstra-ordinært årsmøte. Innkalling kommer snart.

Sak 2: Det ble framsatt krav om at nytt styre ikke var rettmessig valgt og at årsmøtet i sin helhet måtte underkjennes. Dette pga brudd på vedtekt 4.3 og gjelder sakspapirer som ikke var gjort tilgjengelige 1 uke før årsmøtet. De var 1 dag for sent ute. LOV har vært i kontakt med advokat om saken. Siden ingen hverken før eller under møtet kom med innsigelser om at innkalling og dagsorden ikke kunne godkjennes, samt at årsmøteprotokollen er underskrevet, så er innkalling og dagsorden å anse som godkjent. Forsinkelsen er ikke av slik art at man kan anta at medlemmene ikke har hatt nok tid til å sette seg godt nok inn i sakene som skulle presenteres på årsmøtet. Selv om vedtektene ikke er helt fulgt så har medlemmene godkjent forsinkelsen basert på forholdene over.

Sak 3: Det har også blitt fremmet en sak om at regnskapet ikke ble godkjent under årsmøtet og at det er funnet uregelmessigheter i regnskapet. Regnskapet er godkjent siden ingen kom med protester før eller under årsmøtet og protokollen er underskrevet. Det var heller ingen kommentarer på revisjonsberetningen som tilsa at det var oppdaget uregelmessigheter ved regnskapet, se årsberetningen og regnskap lagt ut på hjemmeside før årsmøtet. Det nye styret har ingen forutsetninger til å mene om det på nåværende tidspunkt er grunn til mistanke om foregåtte uregelmessigheter eller ikke i regnskapet. Det nye styret skal se igjennom bilag for siste år og se om det er grunnlag for å gå videre med saken. Vi antar alle forstår at det har vi per nå ikke hatt tid til å gjøre. Vi har derfor ikke godt nok grunnlag til å avgjøre om det evt skal undersøkes nærmere, eller gjøres grep.

Styret er klar over de mange diskusjoner som har foregått på vår fb side. Mange spørsmål er vedrørende regnskapet, og da henviser vi til utredningen over. Vi vil samtidig minne om at man bør være varsom med hva man skriver og fremsetter av påstander om ulike forhold.

På vegne av det nye styret vil vi si:
Vi ser lyst på fremtiden. Det er mye å ta tak i. Det nye styret i LOV ønsker å jobbe for medlemmenes beste og det er alle i styret klare for. Samtidig er vi alle ydmyke for det ansvaret vi har, og vi kan bare si en ting: Vi skal gjøre vårt beste!

Mer info om vårt arbeid og medlemsmøte kommer snart.

Nå er det snart påske og påskeskirenn på Hygga. Vi er så heldige å ha Anita som holder i tømmene og vi er sikker på at det blir en uforglemmelig dag. Mer info kommer.

Mvh hilsen
Nytt styre i LOV
V/ Leder: Linda M. Andreassen, Nest Leder: Harald Lossius, Sekretær: Hanne Østby Granmo, Kasserer: Geir Sæther, Styremedlem: Kjell Arne Andersen