Informasjon fra brøyteselskaper

Informasjon fra brøyteselskaper

Publisert av Ole Birger Nordvik den 26.09.22.

Hei alle medlemmer. 

Styreleder i LOV har i mail av 22.9 ettersport om hva den store  skyldes den store økningen for snøbrøyting skyldes?? Dette er en signert kontrakt med kun justering etter maskinindeksen, og den ser det ut for er 4,5 % men her er økningen 20%.

Ringsakerfjellet drift svarte umiddelbart på mailen hvor de beklaget sterkt det inntrufne.

I utsendt tilbud om brøyting er det beregnet en økning på 16,7 %. Dette med bakgrunn i SSBs byggekostnadsindeks for veganlegg, drift av vinterveger. Indeks 08663.

Dette er en indeks som Ringsakfjellet Drift nå benytter ettersom det er den mest spesifikke indeksen for drift av vinterveger.

Når det gjelder avtalen med  Ljøsheim og Omegn  Vel, Pihl AS og Nes Almenning av oktober 2021 er det der avtalt at maskinindeksen skal benyttes. Med «maskinindeksen» henvises det da til Maskinentreprenørens kostnadsindeks for anleggsmaskiner som er utarbeidet av NTNU Anleggsdrift. Ettersom dette er nedfelt i avtalen så vil vi justere vårt brøytetilbud til Lauvlia, Ljøsheim og Grunnåsen basert på den indeksen. Endring i maskinindeksen fra 2021 til 2022 er på 11,47 %

Vi beklager sterkt at feil indeks er benyttet ved utsendelse til Lauvlia.

Vi korrigerer dette nå ved at hytteeiere i Lauvlia får tilsendt nye tilbud om brøyting.

Som nevnt i telefonen så har ikke de som får tilsendt faktura pr post mottatt denne ennå. De som får tilsendt faktura pr post vil da få en korrekt faktura ved første utsendelse.

Ljøsheim og Grunnåsen har ikke fått tilsendt tilbud om brøyting ennå. Dette blir sendt ut nå, med korrekt beløp, endret i henhold til Maskinindeksen.

Vi håper dette er oppklarende og at det oppfattes korrekt i henhold til avtalen med dere.

PS: Artikkelforfatter bemerker at bildet ikke er fra Ringsakerfjellet.