Innkalling til årsmøte 2018

Publisert av Ole Birger Nordvik den 02.01.18. Oppdatert 23.08.22.
LOV minner om årsmøtet lørdag 24. februar 2018 kl 16:00 på Hygga. Under ligger en foreløpig saksliste. Hvis noen ønsker at andre saker skal tas opp må dette sendes på mail til styret innen 1. februar. Begrunnelse for forslaget og forslag til vedtak må være en del av saksunderlaget som sendes inn. Legg merke til at det ikke er «Eventuelt»-punkt på årsmøtet. Dette fordi alle skal kunne vite i forkant av møtet hvilke saker det skal stemmes over.

Ang punkt 9 under: Valgkomiteen trenger flere kandidater som kan stille til valg. Når man ser f.eks på Facebook gjennom året er det flere aktive meningsbærere. Både det sittende styret og ikke minst valgkomiteen håper derfor at flere personer stiller seg til rådighet. Ta kontakt med Kate Simenstad (959 80 422) og meld deg til tjeneste 🙂

1. Åpning
2. Valg av møteleder, referent og protokollfører
3. Grunneierne har ordet, Phil AS v/Per Finneid, Nes allmenning v/Tore Lien Bjørnstad. De informerer om aktuelle temaer og svarer på spørsmål
4. Gjennomgang av styrets årsberetning for perioden 01.01.2017 – 31.12.2017
5. Regnskap med gjennomgang av budsjett for 2018 v/Knut Atle Minkstuen
6. Forslag om innføring av redaksjonskomite for Ljøsheim nytt
7. Forslag til endringer i vedtektene
8. Fastsetting av styrets honorarer (under forutsetning av at foreslåtte vedtektsendring vedr dette går gjennom)
9. Valg ihht vedtektene v/ (leder av valgkomiteen)
10. Tid og sted for neste årsmøte