Kort oppdatering vedr serviceavgiften

Publisert av Ole Birger Nordvik den 14.02.18. Oppdatert 23.08.22.
Her er siste brev fra advokaten vedr serviceavgift.
Saken vil bli diskutert på årsmøtet og eventuelt videreført av det nye styret