Kunngjøring

Publisert av Ole Birger Nordvik den 08.03.18. Oppdatert 23.08.22.
Det var vært en del uro den siste tiden, spesielt fra noen av medlemmene. Det har vært mye korrespondanse både per mail og telefoner til styret og på fb angående Årsmøtet som ble gjennomført den 24. Februar 2018.

Det har vært fremsatt påstander om at Årsmøtet ikke var godkjent, spørsmål om regnskap, ugyldige valg osv. Se vår redegjørelse tidligere.

Nå er det to scenarier som kan komme ut av dette:
1. Dersom årsmøtet har såpass mange feil og mangler og man kommer frem til at Årsmøtet ikke er godkjent (altså kan underkjennes), da er det faktisk gammelt styre som fremdeles er det rettmessige styret. Det er de som må innkalle til ekstra-ordinært Årsmøte og ikke nytt styre.

Her vil jeg presisere at det nye styret faktisk ikke var ansvarlig for gjennomføringen av Årsmøte 24.02.18, ei heller har vi vært ansvarlige for regnskapet i 2017, eller for valget av nytt styre denne dagen.

2. Dersom man går utfra at Årsmøtet er godkjent. Her må man skille på hattene. Det er en forskjell på et rotete gjennomført årsmøte og om det faktisk er et rettskraftig godkjent årsmøte. Det er ikke nødvendigvis det samme. I så fall er det nye styret det som er rettmessig.

Framtida avhenger av om det er pkt 1 eller 2 som gjelder.

3. Det finnes et 3. alternativ. Det er at 1/3 del av medlemmene kan kreve et ekstra-ordinært Årsmøte på en eller flere saker. Hver og en sak som skal tas opp må da ha en 1/3 del av stemmene.

Vi antar at det i første omgang er enten pkt 1 eller pkt 2 som må avgjøres. Det ville vært nødvendig å benytte en advokat til å gå igjennom de ulike forholdene for å kunne avgjøre om det er gammelt eller nytt styre som faktisk er rettmessig. Ønsker man å bruke penger på det?

Kommer man frem til pkt 1, da er det gammelt styre som avgjør fremtiden.
Er det pkt 2, er det nytt styre som avgjør fremtiden (så sant pkt 3 ikke skjer).
Nytt styre kan kun utale seg dersom det viser seg at pkt 2 er rett.

Vi har to valg:
a) Vi kan bli sittende, og gjøre en så god jobb som mulig. Igjen vi er ikke ansvarlige for driften til gammelt styre. Vi kan bare prøve å gjøre en bedre jobb for fremtiden, nøste i regnskap og sørge for at vedtekter blir fulgt. Vi kan gjøre vårt beste for medlemmene, men samtidig måtte håndtere negativ omtale og problemer som vi ikke har skapt.
Det er viktig å presisere at dersom vi ikke gjør en god nok jobb, så skal vi selvfølgelig ta ansvar for det vi gjør. Men vi kan ikke være ansvarlige for det andre har gjort før oss.

b) Vi kan gå av. I så fall går hele styret av, og det må velges et helt nytt styre.

Vi i styret har hatt noen intense uker med ufattelig mange mailer, møter og telefoner. Vi har prøvd å jobbe så raskt og effektivt som mulig, samtidig som vi har fått mange stikk fra sidelinjen. Dette føles meget uberettiget, siden vi har fått en ryddejobb som er resultatet av andres rotete arbeid på flere områder. Vi har ikke fått begynt å jobbe effektivt med det vi faktisk skal gjøre, serve medlemmene og utvikle og bedre tilbudet til LOV.

Styret har valgt alternativ 2b. Vi trer av alle sammen! Vi er klar over at denne avgjørelsen bare er basert på noen få medlemmers engasjement, men dette har vært såpass krevende at vi orker ikke mer. Vi har et liv ved siden av og livet er for kort til å kjempe mot destruktive krefter som kun ser bakover når det er fremtiden som teller. Ingen i sittende styre ønsker å være en del av nytt styre.

Vi beklager virkelig til alle dere som støtter oss, vi vet vi skuffer dere, men dette har gått på helsen løs.

Vi ønsker nytt styre lykke til. Forhåpentligvis tar de opp ballen med både nytt ekstra-ordinært årsmøte der både regnskap og full saksliste blir gjennomgått.

Vi innkaller til ekstra-ordinært Årsmøte den 28 Mars kl 16.00 på Hygga.

Innkalling legges ut nå.

Mvh
oss
Leder: Linda M Andreassen, Nestleder: Harald Lossius, Sekretær: Hanne Østby Granmo, Kasserer: Geir Sæther og Styremedlem: Kjell Arne Andersen