Medlemsmøte 8.10.22

Publisert av Ole Birger Nordvik den 12.10.22.

Referat medlemsmøte på Hygga lørdag 8.10.22

Etter en strålende arrangementsdag med mange frammøtte barn og voksne fortsatte vi med medlemsmøte.

Antall medlemmer møtt: ca 80😊

Styret LOV v/Geir Håkon Hagen åpner møtet og ønsker velkommen til medlemmer og gjester fra Pihl og Nes Almenning

Bestyrer i Pihl Per Finneid får ordet.

Per takker for invitasjonen og synes alltid det er hyggelig å møte hyttefolket. Han bemerker at Hygga har blitt flott etter rehabilitering. 

Nye hytteområder i Ringsakerfjellet, herunder Ljøsheim og Grunnåsen.

I forbindelse med omrullering av kommuneplanen vil det først bli aktuelt å se på nye hytteområder.  Det blir i så fall ikke snakk om å se på nye områder ut over det som ligger pr nå dvs 200 på Ljøsheim og 200 på Grunnåsen.  Det må åpnes og bygges ut for vann- og avløp til nye hytteområder. I denne sammenheng må man ta for seg at det er en pågående konflikt vedr vann- og avløpsnettet fra Sjusjøen mellom kommunen og grunneierne. Denne konflikten må løses før det blir utbygging i de nevnte områdene.

Kyr i fjellet

Det har kommet noen henvendelse vedr skader som har oppstått i forbindelse med ublidt møte mellom mennesker og kyr.  Fjellfolk ute på tur må være forsiktig slik at man ikke kommer mellom ku og kalv.  Større problem på Sjusjøen enn her.

Feilfakturering og brukerbetaling

I 2021 ble grunneierne enig med velforeningene om brukerbetaling.  De 9 velforeningene i fjellet gikk sammen og dannet en fellesforening og er i regelmessige møter med grunneierne.  Per beklager at det ble feil med fakturering denne gangen og sier at det var ikke dette man ble enige om i møtet. De som har blitt feilfakturert vil få penger tilbake.

Åpen for samarbeid med velforeningene og hytteeierne

Hytteeierne kan henvende seg direkte til grunneierne v/ Pihl om saker og/eller prosjekter de ønsker å se på mv. 

Kommentar fra LOV til dette. Vi ser en fordel ved at hytteeierne/medlemmene henvender seg pr mail til styret i LOV om saker de ønsker belyst.  Styret vil da ta en beslutning hvorvidt saken skal behandles i lokalt styre, i fellesstyret (sammensetning av alle lokkallag) eller om saken skal avvises og sendes direkte til den det måtte gjelde, med en god begrunnelse.  Slik vi ser det blir dette blir en mye ryddigere prosess fordi flere kan ta del i saken og komme med innspill. Men, det er selvfølgelig ikke noe i veien for å henvende seg direkte til grunneierne.

Skiløyper og stier. 

LOV får skryt for god jobb med klopping av turstier.  Pihl har gjort en jobb for å sette nye løypemerker og tavler ute i terrenget.  Dette arbeidet vil pågå kontinuerlig. Vesentlige høyere kostnader av drivstoff mv gjør at man ser på hyppigheten av løypekjøring på vinteren.  Kan tenkes det blir justert noe på omfanget av kjøring, men selve løypenettet vil bestå som det gjør.

 

Hogst

Gjort mye på hogst gjennom sommeren og dette fortsetter neste år, på sommerstid.

Det åpnes opp for spørsmål:

 1. Vil det bli noe midlertidig løsning på vann og kloakk før konflikten er løst? Ikke noe annet foreløpig enn tett tank.
 2. Er det i vårt område tatt noe høyde for lysforurensning. Ja, dette er tatt inn i kommuneplanen for Ringsaker kommune og det vil sannsynlig komme reguleringer
 3. Er det mulig å få fartsbegrensning fra 60-40 km i timen på Grunnåsen. Her er det til tider meget høy hastighet som er til fare for fotgjengere sommer som vinter. Pihl vil følge opp dette og komme tilbake. Per sier seg ellers enig i at dette er en god tanke.

 

Bestyrer Tore Lien Bjørnstad fra Nes almenning får ordet.

Synes det er morsomt at Hygga endelig er oppe og går i ny drakt. Fått et nytt løft og et nytt ansikt.  Applaus fra publikum. Gir kort ordet til daglig leder av Hygga Johannes som takker for tilliten og forteller litt om driften av Hygga.

Tore sier at det planlegges et nytt hyttefelt øst for Laulivangen men at man også her må avvente den pågående konflikten om vann- og avløp.

Det planlegges utskifting av gamle vegskilter på alle fellesveger da alle de gamle treskiltene er utslitte.

Det åpnes for spørsmål:

 1. Spørsmål om det skal skiftes adresser på hytter i forhold til nye adresser. Kommunen er i gang med dette og det vil komme.

Geir Håkon takker våre gjester for frammøte og god orientering til medlemmene.

 

Styret i LOV v/ Sekretær Ole B. Nordvik

Presenterer stolt ny hjemmeside i form av fremvisning med prosjektor.  LOV ønsker å komme så tett på medlemmene som mulig og ser nødvendigheten av åpne linjer gjennom hjemmeside, facebook, mail og Gnist.

Hjemmesiden godt mottatt av medlemmene med påfølgende applaus.

Det åpnes for spørsmål:

 1. Er det mulig å få lagt ut kommunens turkart for sommerstier ut på hjemmesiden. LOV skal sjekke dette med kommunen og Styre-web. Arbeidet er i gang.
 2. Blir det webkamera på Hygga igjen? Dette er tydelig vis sterkt ønsket av medlemmene. Daglig leder på Hygga, Johannes, sier at de venter på installasjon av internett, men lover at kamera skal være på plass før vinteren.
 3. Kan vi få inn lenke til Hygga sin hjemmeside for at vi skal kunne se åpningstider, arrangement mv? Jeg har snakket med Johannes om dette og link til hjemmesiden er allerede lagt ut (LOV hjemmeside/Kontakt/Nyttige lenker og telefonnummer)

 

Styret i LOV v/ Geir Håkon Hagen

Dugnadsansvarlig Geir Håkon fortsatte med orientering av dugnadsarbeidet for at turfolket skal få så flotte opplevelser som mulig i fjellet.  Påpekte imidlertid at han var litt skuffet over at så få meldte seg på de to dugnadene vi har årlig.  Det er 1004 hytter i vårt område og at det da møter opp 10 stk til dugnad er noe skuffende.  Løypenettet, sommer som vinter, må holdes ved like og medlemmene må være med å bidra til dette gjennom dugnad.  Det blir ikke mye jobb pr medlem hvis flere møter opp.

Det åpnes for spørsmål og kommentarer:

Flere av medlemmene ønsket å understøtte at flere burde stille opp.  Det påpekes imidlertid at man

 • burde få ut datoer for dugnad i god tid
 • hva som skal gjøres
 • hvor det skal jobbes
 • tanker om sosialt med mat/drikk
 • -osv.

Styret takker alle for frammøte.  Vi opplever at medlemmene er engasjerte, noe som lover godt for framtiden.

Ha det fint i fjellet til vi ses igjen😊

For styret

Ole B. Nordvik/sekretær