Medlemsmøte Lov 9.10.21 kl 15.00

Publisert av Ole Birger Nordvik den 05.10.21. Oppdatert 31.08.22.
Vi ønsker å invitere til medlemsmøte på Hygga den 9 oktober kl 15.00.

Vi håper så mange som mulig kan sette av denne ettermiddagen sammen med oss i et møte rundt forskjellige ting og tanker som omhandler oss som har Ljøsheim som rekreasjonssted.

Vi tenker å snakke om følgende saker:

1: Snøbrøyting

2: Det nye arbeidsutvalget blant velforeninger

3: Hva synes «du» at styret i LOV skal jobbe med

4: Informasjon/regler for utslipp i fjellet

5: Informasjon fra Pihl og Nes Almenning

Mvh. styret i LOV