Overenskomst Brukerbetaling.

Publisert av Ole Birger Nordvik den 31.08.22.
Under fanen «Dokumenter» finnes de dokumentene som er mottatt ifbm. signert avtale mellom grunneierne og velforeningene.