Overenskomst Brukerbetaling.

Publisert av Ole Birger Nordvik den 09.06.21. Oppdatert 31.08.22.
Under fanen «Dokumenter» finnes de dokumentene som er mottatt ifbm. signert avtale mellom grunneierne og velforeningene.