Referat fra årsmøtet LOV 23. februar 2019

Publisert av Ole Birger Nordvik den 29.05.19. Oppdatert 31.08.22.
Referat fra årsmøtet i LOV 23. februar 2019 er nå tilgjengelig under Dokumenter. Der ligger også de reviderte vedtektene.