Referat fra årsmøtet LOV 23. februar 2019

Publisert av Ole Birger Nordvik den 31.08.22.
Referat fra årsmøtet i LOV 23. februar 2019 er nå tilgjengelig under Dokumenter. Der ligger også de reviderte vedtektene.
Referat-årsmøte-LOV-2019-scannet.pdf