Referat fra årsmøtet i LOV 22. februar 2020

Publisert av Ole Birger Nordvik den 04.03.20. Oppdatert 31.08.22.
Referatet fra årsmøtet i LOV ligger under.