Referat fra medlemsmøte LOV 09.10.21

Publisert av Ole Birger Nordvik den 01.12.21. Oppdatert 31.08.22.
Referatet fra medlemsmøtet den 09.10.21 ligger lagret under fliken Dokumenter.