Revidert Innkalling Ekstra Ordinært Årsmøte

Publisert av Ole Birger Nordvik den 08.03.18. Oppdatert 23.08.22.
Revidert Innkalling til
ekstraordinært årsmøte
Ljøsheim og omegn vel

Dato: 28 Mars 2018, Kl: 16.00
Sted: Hygga Fjellkro

Saker:
1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent

4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

5. Valg av 2 medlemmer til tellekorps

6. Regnskap

Post – Siv kutting

Post  – Rampe Hygga

7. Avgjørelse Ordinært Årsmøte

8. Valg av styre

Ta med kulepenn.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta.
VELKOMMEN.

Mvh
Styret i LOV