Søppelhåndteringen på Ljøsheim

Publisert av Ole Birger Nordvik den 31.08.22.
LOV har fått tilbakemelding om at behandling av søppelsaken i fjellet er utsatt til over nyttår.
Vi kommer tilbake når det er noe nytt i saken.