Status brøytekontrakt for 2020/2021

Publisert av Ole Birger Nordvik den 25.09.20. Oppdatert 31.08.22.
Vi, Ljøsheim og omegn vel har i dag 22. september hatt styremøte og vedtatt følgende:

Styret tar selvkritikk for måten brøytekontrakten har vært behandlet. Vi har vært i god tro vdr. samtaler med allmenning bestyrere om bytte av brøytekontraktør. Vi ser nå nødvendigheten av agenda og referat for disse møtene slik at vi har felles oppfatning av hva som blir sagt og gjort. Vi har nå kommet i en situasjon som mediene utbroderer som krangelen i fjellet. Avisreportasjer hvor vi ikke kjenner oss igjen. For å avslutte det hele vil vi be om at RFD tar brøyting et år til for tilbudt pris kr. 3700,-

For å gi våre medlemmer full innsikt i hva som skjer, vil vi invitere de to allmenning bestyrere til å forklare for årsmøte hvorfor RFD trenger ekstra penger for å ta brøyteoppdraget, samt redegjøre for hvorfor Nes og Pihl anbefaler et dyrere alternativ så lenge allmenningene ikke bidrar med ei eneste krone til snørydding. Vi ønsker å gå videre i det arbeidet vi har startet for hyttefolket på Ljøsheim, styret vil derfor ikke trekke seg som tidligere varslet, men stille sine plasser til disposisjon slik at andre medlemmer av vellet som mener de kan gjøre en bedre jobb kan få ta over etter avstemning på årsmøtet.

For brøytesesongen 2021/2022 ber vi om at Nes og Pihl allmenning legger fram for årsmøtet veien videre, men at alle retningslinjer, avstemninger og flertallsavgjørelser er ferdig klarert innen 1. juni 2021.