Utsettelse av årsmøte for 2020 LOV

Publisert av Ole Birger Nordvik den 10.02.21. Oppdatert 31.08.22.
Styret har besluttet å utsette årsmøtet i LOV pga. restriksjoner på hvor mange som kan være samlet/avstandsregler ifbm Covid-19. Årsmøtedokumenter blir lagt ut på vellets hjemmesider i løpet av noen dager. Ny dato for gjennomføring av årsmøte vil bli varslet i god tid ihht vedtekter.