Ljøsheim har noen av landets beste skiløyper og et nett av sommerstier som det er fritt frem for alle å benytte etter eget behov.
Slik har det ikke alltid vært, men ved kontinuerlig innsats gjennom mange år har vi skapt et flott tilbud til alle som ferdes i vårt hytteområde.
Det gjelder både for utøvelse av sommer- så vel som vinteraktiviteter.

Det kreves innsats for å vedlikeholde det vi har, og gjøre nye forbedringer. For å få gjort det som er nødvendig, er vi avhengig av frivillig innsats.
Vi organiserer derfor årlig 3 – 4 dugnader som annonseres ved oppslag og i mediene (web og facebook).
På dugnadene rydder vi og gjør nødvendig vedlikehold i skiløyper og sommerstier i tillegg til at vi legger klopper og legger om stier og løyper der det er nødvendig. Vi sørger også for at det er greit å komme over bekker og elver, og vi tilrettelegger for raste- og badeplasser m.v.

Mange på dugnad sommeren 2016

Vi oppfordrer alle (uansett alder, kjønn og evner) til å delta på en eller flere av dugnadene som settes opp! På dugnadene blir man også kjent med andre hytteeiere og ikke minst så er dugnadene viktig for å holde stier og skilting i topp stand.

Alle som er med på dugnad får en liten påskjønnelse som kan benyttes på Hygga. På denne måten vil vi gi en takk tilbake til de som bidrar på dette viktige arbeidet samtidig som vi er med å støtte opp under driften på Hygga.

 

Ivrige karer på dugnad i 2016