Ljøsheim og omegn velforening (LOV) ble etablert 1972, og er en interesseorganisasjon for alle hytteeiere på Nesbyen, Ljøsheim og Grunnåsen. Velforeningen har til formål å ivareta og fremme alle medlemmenes felles interesser i hytteområdet som strekker seg fra Lauvlia seter i sør til Grunnbekken i nord.

Velforeningen skal arbeide for områdets sosiale og fysiske miljø og for hytteeiernes trivsel og sikkerhet. Vi ønsker å være en aktiv forening som, sammen med hytte- og grunneierne, skaper et godt og spennende hyttemiljø. Velforeningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål, i den utstrekning årsmøtet og styret bestemmer og økonomien tillater.

LOV samarbeider også tett med Sjusjøen og Omegn Skiforening (SOS) og Destinasjon Sjusjøen for å rette større fokus på alle de flotte mulighetene som finnes på Ljøsheim og i Ringsakerfjellet. Representanter fra styret i LOV deltar i møter med disse organisasjonene

Styret har etablert samarbeid med grunneierne Pihl og Nes allmenning hvor hensikten er å bli en aktør som står sterkt i et fellesskap med disse grunneierne og samtidig være i posisjon for å kunne påvirke på løsninger som betyr noe for hytteeierne i fjellet vårt.